Vi forskar och utvecklar rhizosfären i det ekologiska kretsloppet med mycelteori. Lantbruk, skogsbruk, skogvård och kärlväxter i urban miljö i stor och liten skala.

Ulf Ahldén Ingenjörsfirma AB

Älvhagsvägen 11

194 54 Upplands-Väsby
Sverige

Telefon: +46705 901 143
E-post: info@uab.se

Kjell Hedberg 
Mykorrhizamykolog
Delägare
Tel: 070 590 11 43

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

Våra samarbetsparters jobbar med organisk och grön teknik.  Tekniken är resursbesparande och samtidigt ger överlägset vackrare kärlväxter. 


Mykorrhiza är en del av naturens evolution som pågått i minst en halv miljard år.  Att anlita dessa företag som använder sig av  Mykorrhizateknik, då får du det grönaste som finns i, och på jorden.

Mykorrhiza