Vi forskar och utvecklar rhizosfären i det ekologiska kretsloppet med mycelteori. Lantbruk, skogsbruk, skogvård och kärlväxter i urban miljö i stor och liten skala.

Funktion & Effekt

Tallplanta med och utan och med Ectovit, tallplantor planterad i Gävle 2016 i maj-juni, resultat efter ett år. Man ser tydligt med nyutvecklad fototeknik mycelens utbredning i växtens rotsystem. Utan Ectovit fanns inga spår av mykorrhiza. Bilderna till upphovsmakaren och får inte användas utan upphovsmakarens medgivande,