Vi forskar och utvecklar rhizosfären i det ekologiska kretsloppet med mycelteori. Lantbruk, skogsbruk, skogvård och kärlväxter i urban miljö i stor och liten skala.

MYCEL FÖR FRAMTIDEN, NU - MYKORRHIZA

Utan kemikalier

Med mycel underlättar du samspelet mellan svampar och växternas rötter med vinn-vinn effekt. Upptag av näring effektiviseras oavsett dess miljö. Närsalter, vatten och immunskydd för växten. Utan kemikalier.

Mykorrhiza hjälper slutkonsumenter såsom trädgårdsmästare, lantbrukare, skogsägare, arborister och agronomer som vill sluta odla med kemikalier och odla på ett medvetet miljöriktigt och hållbart sätt - i hela landet och globalt. Mycel är produkten. 

Om Mykorrhiza